Källmyrberget

Samråd om vindkraftsparken Källmyrberget

RWE Renewables Sweden AB utreder möjligheten att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindpark Källmyrberget, norr om Ramsjö. 
Ett samråd för Källmyrberget hölls under 2020 för 30 vindkraftverk. Då förutsättningarna för projektet har förändrats hålls nu ett samråd på nytt. Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparken.
Vindpark Källmyrberget omfattar max 23 verk och en totalhöjd om max 290 meter. RWE bjuder härmed in till avgränsningssamråd (6 kap. 29 § miljöbalken).

Öppet hus kommer att hållas torsdagen den 1 juni, kl.14-20 i Allaktivitetshuset (f.d. skolan), Tallvägen 1, 827 76 Ramsjö.

Där kommer att finnas en samrådsutställning med bland annat fotomontage, kartor och information om såväl RWE:s arbete med förnybar energi och den planerade vindparken. Vi finns på plats för att svara på frågor. Vi bjuder även på fika!
Om du vill ta del av samrådsunderlaget finns det tillgängligt längre ned på denna sida.

Synpunkter 

Skriftliga synpunkter på den planerade vindkraftsanläggningen lämnas senast den 22 juni 2023 via kontaktformuläret längst ned på sidan, via e-post till kallmyrberget@ecogain.se eller via brev till:
Ecogain AB, Att: Källmyrberget, Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund.
Märk meddelandet eller brevet med KÄLLMYRBERGET.

Samrådsunderlag

Via länkarna nedan nås det kompletta samrådsunderlaget.

 

Samrådshandlingen

Samrådshandlingen i sin helhet.

PM Exempellayout

Exempellayout för vindkraftverkens placering samt vägnät.

PM Skuggor

Skugganalys baserad på exempellayouten, samt analys av kumulativa effekter.

PM Fotomontage

Fotomontage av den planerade vindparken.

PM Ljud

Ljudanalys baserad på exempellayouten, samt analys av kumulativa effekter.

PM Synbarhet

Synbarhetsanalys baserad på exempel-layouten, samt analys av kumulativa effekter.

PM Mörkermontage

Mörkermontage av den planerade vindparken.

 Frågor om projektet

Vill du komma i kontakt med oss på RWE, eller har övriga frågor, så kontakta Adil Morina, på telefonnummer +46-(0)70-2239-231 eller maila till adil.morina@rwe.com, projektledare för Källmyrberget på RWE Renewables Sweden, AB.

 

Nedan visas en animering av hur 23 vindkraftverk kan se ut nattetid från Hedsjö badplats.

Nedan visas en animering av hur 23 vindkraftverk kan se ut nattetid från hembygdsgården vid Viken.

Lämna ditt yttrande till samrådet

Skicka in ditt yttrande till samrådet genom formuläret nedan. Yttrande kan lämnas till och med den 22 juni 2023. Formuläret har en teckenbegränsning och om du vill lämna ett längre yttrande rekommenderar vi därför att du skickar ett e-postmeddelande till kallmyrberget@ecogain.se. Dina kontaktuppgifter hanteras i enlighet med RWE:s integritetspolicy.