Källmyrberget

RWE Renewables Sweden AB (RWE)

RWE planerar att söka tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning vid Källmyrberget i den norra delen av Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Tillståndsansökan planeras lämnas in under 2022. På denna sidan kan du läsa mer om projektet och ta del av underlag och information.

Underlag från samrådet

Via länkarna nedan nås de underlag som är framtagna hittills.

 

Samrådshandlingen

Samrådshandlingen i sin helhet finns att ladda ner här.

Värsta-scenariolayout

Exempellayout för Källmyrberget, i form av en värsta-scenariolayout, som utredningarna baseras på.

Skugganalys

Skuggutredning för den planerade vindkraften samt kumulativa skuggeffekter med Riberget.

Fotomontage

Fotomontage för den planerade vindkraftsanläggningen med en värsta-scenariolayout.

Ett mindre fel har smugit sig in i samrådshandlingen, här kan du ladda ner en uppdatering av kapitel 3.2 Närliggande vindkraftsanläggningar.

Ljudanalys

Ljudutredning för den planerade vindkraften samt kumulativt ljud med Riberget.

Synbarhetsanalys

Kumulativa utredningar för den planerade vindkraftens påverkan på landskapsbilden.

Hinderbelysning

Hinderbelysning för den planerade vindkraftsanläggningen med en värsta-scenariolayout.

 Frågor om projektet

Vill du komma i kontakt med oss på RWE, eller har övriga frågor, så kontakta Adil Morina, på telefonnummer +46-(0)70-2239-231 eller maila till adil.morina@rwe.com, projektledare för Källmyrberget på RWE Renewables Sweden, AB.

 

Nedan visas en animering av hur vindkraftverken kan se ut ifrån Hedsjöns badplats nattetid. Vindkraftsverkens hindermarkering visualiseras, vilket det också finns ett PM om tillgängligt ovan. 

Video av hinderbelysningen